بنر صفحه

آبی اولترامارین

  • پیگمنت آبی 29 |57455-37-5

    پیگمنت آبی 29 |57455-37-5

    معادل های بین المللی: Ultramarine CI Pigment Blue 29 CI 77007 Levanox Ultramarine 3113LF Sicomet Blue P 77007 Blue pigment VN-3293 cosmetic ultramarine blue cb 80 Cosmetic Blue U Ultramarine Blue Ultramarine Blue و توضیحات محصول آبی Ultramarine Blue UltraBlu آنیک رنگدانه، غیر سمی، سازگار با محیط زیست، نامحلول در آب، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، و پایدار ...
  • آبی اولترامارین |57455-37-5

    آبی اولترامارین |57455-37-5

    معادل های بین المللی: Ultramarine CI Pigment Blue 29 CI 77007 Levanox Ultramarine 3113LF Sicomet Blue P 77007 Blue pigment VN-3293 cosmetic ultramarine blue cb 80 Cosmetic Blue U Ultramarine Blue Ultramarine Blue و توضیحات محصول آبی Ultramarine Blue UltraBlu آنیک رنگدانه، غیر سمی، سازگار با محیط زیست، نامحلول در آب، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، و پایدار در برابر نور خورشید و ...