بنر صفحه

کروم زرد

 • لیمو کروم زرد |1344-37-2

  لیمو کروم زرد |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3401 لیمو کروم زرد داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد نسبت به) مشابه ~ Micre استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 3.0 سرب %55.0 درصد آب کرومات ≥ ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 95.0 باقی مانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول Lemon Yellow 3401 ...
 • کروم نارنجی |1344-38-3

  کروم نارنجی |1344-38-3

  مشخصات محصول: 2115 نارنجی کروم زرد داده های فنی فهرست پروژه ظاهر نارنجی پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1% ماده محلول در آب. مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 15.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 40.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 2115 نارنجی کروم زرد P...
 • کروم نارنجی |1344-38-3

  کروم نارنجی |1344-38-3

  مشخصات محصول: 2115 نارنجی کروم زرد داده های فنی فهرست پروژه ظاهر نارنجی پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1% ماده محلول در آب. مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 15.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 40.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 2115 نارنجی کروم زرد P...
 • نارنجی کروم زرد |1344-38-3

  نارنجی کروم زرد |1344-38-3

  مشخصات محصول: 2115 نارنجی کروم زرد داده های فنی فهرست پروژه ظاهر نارنجی پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1% ماده محلول در آب. مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 15.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 40.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 2115 نارنجی کروم زرد P...
 • کروم زرد عمیق |1344-37-2

  کروم زرد عمیق |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3414 Deep Chrome Yellow داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر زرد عمیق رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1 % ≤ ماده محلول در آب مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 20.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 45.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 3414 Deep Chrome Yellow Propert...
 • زرد کروم متوسط ​​|1344-37-2

  زرد کروم متوسط ​​|1344-37-2

  مشخصات محصول: 3413 لیمو کروم زرد داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105℃ فرار % ≤ 0.8 سرب کرومات %90.0 درصد آب ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 22.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 55.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول متوسط ​​3413
 • کروم زرد میانی |1344-37-2

  کروم زرد میانی |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3483 کروم زرد متوسط ​​مشخصات پروژه داده‌های فنی ظاهر پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ‌دهی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 0.8 سرب کرومات %90.0 درصد آب ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 25.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 55.0 باقی مانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول متوسط ​​... 3483
 • زرد روشن کروم |1344-37-2

  زرد روشن کروم |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3461 لیمو کروم زرد داده‌های فنی فهرست پروژه ظاهر پودر زرد روشن رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ‌دهی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب ماده قابل آب 55 % ≥0. % ≤ 1.0 مقدار PH سوسپانسیون آب 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 75.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول Li... 340
 • پیگمنت زرد 34 |1344-37-2

  پیگمنت زرد 34 |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3461 لیمو کروم زرد داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد از) مشابه ~ Micre استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 3.0 سرب %55 %lu ماده آب ≥ ≤ 1.0 مقدار PH سوسپانسیون آب 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 95.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول Lemon 3461
 • رنگدانه کروم |1344-37-2

  رنگدانه کروم |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3401 لیمو کروم زرد داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد نسبت به) مشابه ~ Micre استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 3.0 سرب %55.0 درصد آب کرومات ≥ ≤ 1.0 مقدار PH سوسپانسیون آب 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی‌لیتر/100 گرم ≤ 30.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 95.0 باقی مانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول Lemon 3401