بنر صفحه

مشکی اکسید آهن

 • حرارت پایدار مشکی TP55 |12227-89-3

  حرارت پایدار مشکی TP55 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: موارد TP55 مشکی پایدار در برابر حرارت محتوای ≥% 65 رطوبت ≤% 0.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 2.5 ~ PH آب ~30 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی است ...
 • Iron Oxide Black 770 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 770 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP57 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5%(MM5) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 760 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 760 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه سیاه Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP56 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 1.5 PH ~55 ≤ ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 750 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 750 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP50 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5% (MM 5 ≤ آب محلول ٪ (MM5) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 777 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 777 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP52 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5% (MM 5 ≤ آب محلول ٪ (MM5 ≤) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 722 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 722 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP66 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 درصد محلول در آب ≤ 0.5 % 5. PH 5% (MM5 ≤ مقدار محلول در آب ٪ 1.5 ≤ آب ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 330 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 330 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 Fe3O4 مشکی پودر اکسید سیاه رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP63 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 1.5 آب 5% (MM55) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 318 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 318 |12227-89-3

  کلیدواژه‌ها: رنگدانه‌های اکسید آهن Ferric Black cas no 12227-89-3 Fe3O4 Black Oxide Black Powder Inorganic Pigment مشخصات محصول: آیتم‌ها Iron Oxide Black TP60 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 ≤% ≤ 325 مش 0. مقدار PH 5 ~ 8 جذب روغن % 15 ~ 25 قدرت رنگ آمیزی % 95 ~ 105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با قابلیت پخش خوب، روشنایی عالی است...