بنر صفحه

واحد تجاری

2

گروه Colorcom دارای 10 بخش تجاری است که تقریباً تمام صنایع شیمیایی را پوشش می دهد.لطفاً برای نیازهای خاص خود با نمایندگان فروش ما در هر واحد تجاری تماس بگیرید، بنابراین ما بروشورهای محصول و مشاوره فنی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

لطفاً در کشف فرصت های تجاری بیشتر و بیشتر با Colorcom تردید نکنید و ما رویاهای شما را محقق می کنیم و غیرممکن ها را ممکن می کنیم.

گروه Colorcom همیشه کاملاً مایل به ایجاد مشارکت های بلند مدت و استراتژیک برای منافع متقابل برای دستیابی به موفقیت مشترک است.با هم داریم رشد میکنیم......

تجارت و امکان بیشتر و بیشتر در راه است ......

خلق ارزش، رشد با هم......