بنر صفحه

رنگدانه اکسید آهن

 • اکسید آهن قهوه ای 663 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 663 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP76 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 5% آب قابل حل 0.3 % 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 665 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 665 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP43 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 5 درصد آب حلال 5 MM 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 686 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 686 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه غیر آلی مشخصات محصول: موارد اکسید آهن قهوه ای TP46 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ PH 5% محلول در آب 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 610 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 610 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP16 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 5% آب قابل حل 0.3 % 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.حل نشه...
 • اکسید آهن قهوه ای 660 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 660 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP26 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ PH 5% محلول در آب 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.حل نشه...
 • حرارت پایدار مشکی TP55 |12227-89-3

  حرارت پایدار مشکی TP55 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: موارد TP55 مشکی پایدار در برابر حرارت محتوای ≥% 65 رطوبت ≤% 0.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 2.5 ~ PH آب ~30 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی است ...
 • Iron Oxide Black 770 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 770 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP57 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5%(MM5) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 760 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 760 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه سیاه Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP56 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 1.5 PH ~55 ≤ ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 750 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 750 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP50 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5% (MM 5 ≤ آب محلول ٪ (MM5) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 777 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 777 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP52 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 5.5 آب 5% (MM 5 ≤ آب محلول ٪ (MM5 ≤) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 722 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 722 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 رنگدانه معدنی پودر اکسید سیاه مشکی Fe3O4 مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP66 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 درصد محلول در آب ≤ 0.5 % 5. PH 5% (MM5 ≤ مقدار محلول در آب ٪ 1.5 ≤ آب ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • Iron Oxide Black 330 |12227-89-3

  Iron Oxide Black 330 |12227-89-3

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Ferric Black CAS NO.12227-89-3 Fe3O4 مشکی پودر اکسید سیاه رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Black TP63 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.5 ٪ محلول در آب ٪ 1.5 آب 5% (MM55) ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
123بعدی >>> صفحه 1/3