بنر صفحه

رنگدانه دیگر

  • پیگمنت آبی 27 |میلوری آبی |آبی پروس |12240-15-2

    پیگمنت آبی 27 |میلوری آبی |آبی پروس |12240-15-2

    معادل های بین المللی: Milor Blue CI Pigment Blue 27 CI 77520 Prussian Blue Berlin Blue Miroli Blue PARIS BLUE PB27 توضیحات محصول: پودر آبی تیره، نامحلول در آب، اتانول و اتر، محلول در اسید و قلیایی.رنگ روشن، قدرت رنگ دهی قوی، پایداری نور بالا، بدون خونریزی اما مقاومت قلیایی ضعیف.که در صنایعی مانند رنگ و جوهر چاپ بدون خونریزی رنگ به مقدار زیاد استفاده می شود.علاوه بر این که فقط به عنوان رنگدانه آبی استفاده می شود، ...