بنر صفحه

اکسید آهن قهوه ای

 • اکسید آهن قهوه ای 663 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 663 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP76 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ آب محلول ٪ (MM 0.3 ≤ 5% محلول در آب مقدار 0.3 ≤ %0. 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 665 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 665 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP43 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ آب 5% محلول 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 686 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 686 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP46 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ آب محلول ٪ (MM 0.3 ≤ 5% محلول در آب ارزش %0. 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.د...
 • اکسید آهن قهوه ای 610 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 610 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP16 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ آب 5% محلول در آب 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.حل نشه...
 • اکسید آهن قهوه ای 660 |52357-70-7

  اکسید آهن قهوه ای 660 |52357-70-7

  کلمات کلیدی: رنگدانه های اکسید آهن Iron Oxide Brown CAS NO.52357-70-7 Fe2O3 قهوه ای پودر اکسید قهوه ای رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قهوه ای TP26 محتوای ≥% 95 رطوبت ≤% 1.5 325 مش ٪ ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ آب 5% محلول در آب 20 ~30 درصد قدرت رنگ 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: اکسید آهن قهوه ای، فرمول مولکولی آن (Fe2O3+FeO)·nH2O، پودر قهوه ای.حل نشه...