بنر صفحه

رنگدانه ضد خوردگی

 • کرومات استرانسیوم |7789-06-2

  کرومات استرانسیوم |7789-06-2

  مشخصات محصول: 3201 کرومات استرانسیوم زرد مشخصات پروژه داده های فنی مشخصات ظاهری پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به کمی استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrOsus4 % ~7.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 نام محصول 3201 استرانسیوم کروم زرد خواص نور 6 آب و هوا 4 گرما ℃ 280 آب 4 قاعدگی ...
 • روی کروم |37300-23-5

  روی کروم |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3601 روی کرومات زرد شاخص پروژه مشخصات فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrO3 % 19 ~ 22 اکسید روی % 61 ~ 68 کلرید ≤ 0.1 روغن جذب 0.1 گرم 0.6 میلی لیتر 0 خواص نور 4 آب و هوا 2 ~ 3 گرما ℃ 160 آب 4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/1...
 • مولیبدیت روی |13767-32-3

  مولیبدیت روی |13767-32-3

  مشخصات محصول: 0719 Zinc Molybdate داده های فنی نمایه پروژه ظاهر پودر سفید 105 ℃ مواد فرار ≥ 2.0 درصد مواد محلول در آب ≤ 1.0 جذب روغن میلی لیتر / 100 گرم ≤ 32.0 نام محصول 0719 Weather 0719 5 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 قابلیت پخش (μm) ≤ 25 جذب روغن (ml/100g) ≤ 32 کاربرد رنگ √ جوهر چاپ ...
 • پیگمنت زرد 32 |7789-06-2

  پیگمنت زرد 32 |7789-06-2

  مشخصات محصول: 3201 کرومات استرانسیوم زرد مشخصات پروژه داده های فنی مشخصات ظاهری پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به کمی استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrOsus4 % ~7.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 نام محصول 3201 استرانسیوم کروم زرد خواص نور 6 آب و هوا 4 گرما ℃ 280 آب 4 منست...
 • استرانسیوم کروم زرد |7789-06-2

  استرانسیوم کروم زرد |7789-06-2

  مشخصات محصول: 3201 کرومات استرانسیوم زرد مشخصات پروژه داده های فنی مشخصات ظاهری پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به کمی استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrOsus4 % ~7.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 نام محصول 3201 استرانسیوم کروم زرد خواص نور 6 آب و هوا 4 گرما ℃ 280 آب 4 منست...
 • زینک فسفات سفید |14485-28-0

  زینک فسفات سفید |14485-28-0

  مشخصات محصول: 3604-1 فسفات روی سفید مشخصات فنی مشخصات پروژه پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 Zn3(PO4)2.2H2O % ≥ 45.0 جذب روغن 100 گرم 4-100 گرم محصول سفید نور 6 آب و هوا 4 گرما ℃ 180 آب 5 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100 گرم) ≤ 40 کاربرد...
 • فسفات روی |14485-28-0

  فسفات روی |14485-28-0

  مشخصات محصول: 3604-1 فسفات روی سفید مشخصات فنی مشخصات پروژه پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 Zn3(PO4)2.2H2O % ≥ 45.0 جذب روغن 100 گرم 4-100 گرم محصول سفید نور 6 آب و هوا 4 گرما ℃ 180 آب 5 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100 گرم) ≤ 40 کاربرد...
 • 3605 روی کرومات زرد |37300-23-5

  3605 روی کرومات زرد |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3605 زینک کرومات زرد شاخص پروژه داده های فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار ≤ 1.0 % CrO3 ≥ 43.0 اکسید روی % 35.0 ~ 40.0 کلرید ≤ 0.1 ≤ 0.1 میلی لیتر ≤0 روی کرومات زرد خواص نور 4 آب و هوا 2~3 گرما ℃ 160 آب 3~4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن...
 • روی کرومات زرد |37300-23-5

  روی کرومات زرد |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3601 روی کرومات زرد شاخص پروژه مشخصات فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrO3 % 19 ~ 22 اکسید روی % 61 ~ 68 کلرید ≤ 0.1 روغن جذب 0.1 گرم 0.6 میلی لیتر 0 خواص نور 4 آب و هوا 2 ~ 3 گرما ℃ 160 آب 4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100g) ...
 • روی کرومات |37300-23-5

  روی کرومات |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3601 روی کرومات زرد شاخص پروژه مشخصات فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrO3 % 19 ~ 22 اکسید روی % 61 ~ 68 کلرید ≤ 0.1 روغن جذب 0.1 گرم 0.6 میلی لیتر 0 خواص نور 4 آب و هوا 2 ~ 3 گرما ℃ 160 آب 4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100g) ...
 • روی کروم زرد |37300-23-5

  روی کروم زرد |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3601 روی کرومات زرد شاخص پروژه مشخصات فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrO3 % 19 ~ 22 اکسید روی % 61 ~ 68 کلرید ≤ 0.1 روغن جذب 0.1 گرم 0.6 میلی لیتر 0 خواص نور 4 آب و هوا 2 ~ 3 گرما ℃ 160 آب 4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100g) ...
 • پیگمنت زرد 36 |37300-23-5

  پیگمنت زرد 36 |37300-23-5

  مشخصات محصول: 3601 روی کرومات زرد شاخص پروژه مشخصات فنی ظاهر پودر زرد 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 CrO3 % 19 ~ 22 اکسید روی % 61 ~ 68 کلرید ≤ 0.1 روغن جذب 0.1 گرم 0.6 میلی لیتر 0 خواص نور 4 آب و هوا 2 ~ 3 گرما ℃ 160 آب 4 قاعدگی 5 اسید 1 قلیایی 3 انتقال 5 پراکندگی (μm) ≤ 20 جذب روغن (ml/100g) ...
12بعدی >>> صفحه 1/2