بنر صفحه

به ما بپیوند

3

گروه Colorcom از تغییرات استقبال می کند و از چیزهای جدید استقبال می کند.نوآوری در DNA ماست.Colorcom به عنوان یک محل کار برجسته است که در آن افراد فعالیت خود را در فضایی متعهد، پویا، خواستار و مشارکتی توسعه می دهند.

اگر شما کسی هستید که به دنبال تعالی هستید و ارزش های مشابهی با ما دارید، به ما بپیوندید که در گروه Colorcom کار می کنیم.لطفاً برای گرفتن وقت مصاحبه با ما در بخش منابع انسانی Colorcom تماس بگیرید.

خلق ارزش، رشد با هم......