بنر صفحه

رنگ پراکنده

 • پراکنده فلورسنت بنفش BN

  پراکنده فلورسنت بنفش BN

  معادل های بین المللی: پودر آبی بنفش BN خواص فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescentviolet BN Owf(100%) 1.0 طبقه بندی S کاربرد HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ○ حامل ○ Fastness Light 3 Sublietation-5-5WLiming4 4-5 محدوده PH 4-6 کاربرد: بنفش فلورسنت پراکنده BN در رنگرزی و چاپ پلی استر و مخلوط آن استفاده می شود.
 • سیانین B فلورسنت را پراکنده کنید

  سیانین B فلورسنت را پراکنده کنید

  معادل های بین المللی: پودر آبی سیانین B خواص فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent Cyanine B Owf(100%) 1.0 Classification S Application HTHP ◎ Thermosol ○ Printing ○ Carrier ○ Fastness Light 3 Subliming 4-D Washing/5-D ) 4-5 محدوده PH 4-6 کاربرد: سیانین فلورسنت پراکنده B در رنگرزی و چاپ پلی استر و مخلوط آن استفاده می شود.
 • پراکنده فلورسنت بنفش 3r

  پراکنده فلورسنت بنفش 3r

  معادل های بین المللی: پودر بنفش بنفش 3r خواص فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent violet 3r Owf(100%) 1.0 Classification SE Application HTHP ◎ Thermosol ○ Printing ○ Carrier ○ 5 Wabbeting Fastness4-D ) 4-5 PH محدوده 4-6 کاربرد: Disperse Fluorescent violet 3r در رنگرزی و چاپ پلی استر و مخلوط آن استفاده می شود.
 • پراکنده فلورسنت صورتی 5B

  پراکنده فلورسنت صورتی 5B

  معادل های بین المللی: صورتی 5B پودر قرمز خواص فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent pink 5B Owf(100%) 1.0 Classification S Application HTHP ◎ Thermosol ○ Printing ◎ Carrier ○ Fastness Light 5WLiming5D 4-6 کاربرد: Disperse Fluorescent pink 5B در رنگرزی و چاپ پلی استر و پارچه های ترکیبی آن استفاده می شود.&nb...
 • رز فلورسنت پراکنده 5BS

  رز فلورسنت پراکنده 5BS

  معادل های بین المللی: گل رز 5BS پودر قرمز خواص فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent rose 5BS Owf(100%) 1.0 Classification S Application HTHP ◎ Thermosol ○ Printing ◎ Carrier × Fastness Light 3 Washing/5Wbbetry 4-D ) 4-5 PH محدوده 4-6 کاربرد: Disperse Fluorescent Rose 5BS در رنگرزی و چاپ پلی استر و فام ترکیبی آن استفاده می شود.
 • پراکنده فلورسنت صورتی روشن 4BS

  پراکنده فلورسنت صورتی روشن 4BS

  معادل های بین المللی: صورتی روشن 4BS پودر صورتی پراکنده فلورسنت صورتی روشن 4BS پراکنده فلورسنت صورتی روشن 4BS ویژگی های فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent Light pink 4BS Owf(100%) 1.0 Classification S ⎗rmosoler. 3- 4 شستشو 4 تصعید 4-5 مالش (خشک/مرطوب) 4 محدوده PH 4-6 کاربرد: پراکنده...
 • پراکنده فلورسنت قرمز B

  پراکنده فلورسنت قرمز B

  معادل های بین المللی: پودر قرمز B قرمز خواص فیزیکی محصول: نام محصول پراکنده فلورسنت قرمز B Owf(100%) 1.0 طبقه بندی S کاربرد HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ○ حامل ○ Fastness Light 3 Washing 3-4Wbbeting ) 4 PH محدوده 4-6 کاربرد: Disperse Fluorescent Red B در رنگرزی و چاپ پلی استر و پارچه های ترکیبی آن استفاده می شود.پک...
 • SG نارنجی فلورسنت را پراکنده کنید

  SG نارنجی فلورسنت را پراکنده کنید

  معادل های بین المللی: پودر قرمز نارنجی SG خواص فیزیکی محصول: نام محصول پرتقال فلورسنت پراکنده SG Owf(100%) 1.0 طبقه بندی S کاربرد HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ◎ حامل × Fastness Light 3-4 W Washing/4-Lim Washing ) 4 PH محدوده 4-6 کاربرد: پرتقال فلورسنت پراکنده SG در رنگرزی و چاپ پلی استر و مخلوط آن استفاده می شود.
 • پرتقال فلورسنت 2GN را پخش کنید

  پرتقال فلورسنت 2GN را پخش کنید

  معادل بین المللی: نارنجی 2GN پودر نارنجی خصوصیات فیزیکی: نام محصول پراکندگی فلورسنت نارنجی 2GN OWF (100 ٪) 1.0 طبقه بندی SE Application HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ○ حامل 4 شستشوی 4 شستشو 3-4 مالش (خشک/مرطوب) - محدوده PH 4-6 کاربرد: پرتقال فلورسنت پراکنده 2GN در رنگرزی و چاپ پلی استر و مخلوط آن استفاده می شود.
 • 6G سبز فلورسنت را پراکنده کنید

  6G سبز فلورسنت را پراکنده کنید

  معادل‌های بین‌المللی: پودر سبز سبز 6G خواص فیزیکی محصول: نام محصول سبز فلورسنت پراکنده 6G Owf(100%) 1.0 طبقه‌بندی S کاربرد HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ○ حامل × Fastness Light 3-4 Washing 3-4Washing 4-Wbbet ) 4 PH محدوده 4-6 کاربرد: 6G سبز فلورسنت پراکنده در رنگرزی و چاپ پلی استر و پارچه ترکیبی آن استفاده می شود.
 • Disperse Blue 354 |104137-27-1

  Disperse Blue 354 |104137-27-1

  معادل های بین المللی: Disperse Blue SR Blue S-RP ویژگی های فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Blue 354 Owf(100%) 1.0 طبقه بندی SE کاربرد HTHP ◎ Thermosol ○ چاپ ○ حامل × Fastness Light 4 Subliming4-Wbbet ) 4-5 محدوده PH 4-6 کاربرد: Disperse Blue 354 در رنگرزی و چاپ پلی استر و پارچه های ترکیبی آن استفاده می شود.پکیج: ...
 • پراکنده فلورسنت سبز 5G

  پراکنده فلورسنت سبز 5G

  معادل های بین المللی: سبز 5G ویژگی های فیزیکی محصول: نام محصول Disperse Fluorescent Green 5G Owf(100%) 1.0 Classification S Application HTHP ◎ Thermosol ○ Printing ○ Carrier × Fastness Light 5 Washing 4-5Wbbeting (D-5Rubliming) محدوده PH 4-6 کاربرد: Disperse Fluorescent Green 5G در رنگرزی و چاپ پلی استر و پارچه های ترکیبی آن استفاده می شود.پکا...
123456بعدی >>> صفحه 1/13