بنر صفحه

روتیل دی اکسید تیتانیوم

 • دی اکسید تیتانیوم |TiO2

  دی اکسید تیتانیوم |TiO2

  معادل های بین المللی: اکسید تیتانیوم (IV) CI 77891 CI رنگدانه سفید 6 رنگدانه دیاکسوتیتانیوم روتیل سفید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم اکسید Einecs 257-372-4 TiO2 تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید آناتاز تیتانیوم دی اکسیدیوم مهم است. جزء اصلی دی اکسید تیتانیوم است.این یک پودر سفید است.فرآیند تولید دی اکسید تیتانیوم دو مسیر دارد: روش اسید سولفوریک و کلرزنی...
 • روتیل دی اکسید تیتانیوم |13463-67-7

  روتیل دی اکسید تیتانیوم |13463-67-7

  معادل های بین المللی: اکسید تیتانیوم (IV) CI 77891 CI رنگدانه سفید 6 رنگدانه دیاکسوتیتانیوم روتیل سفید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم اکسید Einecs 257-372-4 TiO2 تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید آناتاز تیتانیوم دی اکسیدیوم مهم است. جزء اصلی دی اکسید تیتانیوم است.این یک پودر سفید است.فرآیند تولید دی اکسید تیتانیوم دارای دو مسیر فرآیندی است: روش اسید سولفوریک و ...
 • پیگمنت سفید 6 |13463-67-7

  پیگمنت سفید 6 |13463-67-7

  معادل های بین المللی: اکسید تیتانیوم (IV) CI 77891 CI رنگدانه سفید 6 رنگدانه دیاکسوتیتانیوم روتیل سفید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم اکسید Einecs 257-372-4 TiO2 تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید روتیل تیتانیوم دی اکسید آناتاز تیتانیوم دی اکسیدیوم مهم است. جزء اصلی دی اکسید تیتانیوم است.این یک پودر سفید است.فرآیند تولید دی اکسید تیتانیوم دارای دو مسیر فرآیندی است: روش اسید سولفوریک و ...