بنر صفحه

رنگدانه کروم

 • کروم اکسید سبز |1308-38-9

  کروم اکسید سبز |1308-38-9

  معادل های بین المللی: اکسید کروم (III) CI 77288 CI رنگدانه سبز 17 اکسید کروم دی کروم تری اکسید کروم اکسید سبز انیدرید کرومیک تری اکسوکروم کروم اکسید کروم سبز کروم سبز توضیحات محصول: محلول در پتاسیم گرم شده در اسید برومات پتاسیم، در محلول های برومات پتاسیم گرم شده، در محلول های برومات پتاسیم، تقریباً قابل حل در آب، تقریباً قابل حل ، اتانول و استون.سوزش دارد.. درخشندگی فلزی دارد.در برابر نور، جو، دمای بالا بسیار پایدار است.
 • پیگمنت سبز 17 |1308-38-9

  پیگمنت سبز 17 |1308-38-9

  معادل های بین المللی: اکسید کروم (III) CI 77288 CI رنگدانه سبز 17 اکسید کروم دی کروم تری اکسید کروم اکسید سبز انیدرید کرومیک تری اکسوکروم کروم اکسید کروم سبز کروم سبز توضیحات محصول: محلول در پتاسیم گرم شده در اسید برومات پتاسیم، در محلول های برومات پتاسیم گرم شده، در محلول های برومات پتاسیم، تقریباً قابل حل در آب، تقریباً قابل حل ، اتانول و استون.سوزش دارد.. درخشندگی فلزی دارد.در برابر نور، جو، دمای بالا و درجه حرارت بسیار پایدار است.
 • لیمو کروم زرد |1344-37-2

  لیمو کروم زرد |1344-37-2

  مشخصات محصول: 3401 لیمو کروم زرد داده های فنی شاخص پروژه ظاهر پودر لیمو رنگ (و نمونه استاندارد نسبت به) مشابه ~ Micre استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 3.0 سرب %55.0 درصد آب کرومات ≥ ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 30.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 95.0 باقی مانده غربال (سوراخ صفحه نمایش 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول Lemon Yellow 3401 ...
 • Molybdate Red 307 |12656-85-8

  Molybdate Red 307 |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1043 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 7 % ماده ≥ % ≤ 2.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 6.0 ~ 8.0 جذب روغن ml/100g ≤ 30.0 نام محصول 1043 Molybdenum Chrome Properties Light 5 Weather 3~4 Heat ℃ 150...
 • Molybdate Red 207 |12656-85-8

  Molybdate Red 207 |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1042 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 7 % ≥ 0. ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 22.0 نام محصول 1042 Molybdenum Chrome Properties Light 6 Weather 4 Heat ℃ ...
 • مولیبدن کروم قرمز |12656-85-8

  مولیبدن کروم قرمز |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1041 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 5 % ≥ % ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 7.0 جذب روغن ml/100g ≤ 22.0 نام محصول 1041 Molybdenum Chrome Properties Light 4~5 Weather 3 Heat ℃ ...
 • Molybdate Red 107 |12656-85-8

  Molybdate Red 107 |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1041 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 5 % ≥ % ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 7.0 جذب روغن ml/100g ≤ 22.0 نام محصول 1041 Molybdenum Chrome Properties Light 4~5 Weather 3 Heat ℃ ...
 • پیگمنت قرمز 104 |12656-85-8

  پیگمنت قرمز 104 |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1041 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 5 % ≥ % ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 7.0 جذب روغن ml/100g ≤ 22.0 نام محصول 1041 Molybdenum Chrome Properties Light 4~5 Weather 3 Heat ℃ ...
 • مولیبدیت نارنجی |12656-85-8

  مولیبدیت نارنجی |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1041 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 5 % ≥ % ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 7.0 جذب روغن ml/100g ≤ 22.0 نام محصول 1041 Molybdenum Chrome Properties Light 4~5 Weather 3 Heat ℃ ...
 • مولیبدیت قرمز |12656-85-8

  مولیبدیت قرمز |12656-85-8

  مشخصات محصول: 1041 مولیبدن کروم قرمز مشخصات فنی داده های پروژه نمایه ظاهر پودر قرمز رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو استحکام رنگی نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 2.0 سرب کرومات آب 5 % ≥ % ≤ 1.0 سوسپانسیون آب مقدار PH 4.0 ~ 7.0 جذب روغن ml/100g ≤ 22.0 نام محصول 1041 Molybdenum Chrome Properties Light 4~5 Weather 3 Heat ℃ ...
 • کروم نارنجی |1344-38-3

  کروم نارنجی |1344-38-3

  مشخصات محصول: 2115 نارنجی کروم زرد داده های فنی فهرست پروژه ظاهر نارنجی پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1% ماده محلول در آب. مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 15.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 40.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 2115 نارنجی کروم زرد P...
 • کروم نارنجی |1344-38-3

  کروم نارنجی |1344-38-3

  مشخصات محصول: 2115 نارنجی کروم زرد داده های فنی فهرست پروژه ظاهر نارنجی پودر زرد رنگ (و نمونه استاندارد از) تقریبی به میکرو قدرت رنگ نسبی (و نمونه استاندارد بیشتر از) ≥ 95.0 105 ℃ فرار % ≤ 1.0 ماده محلول در آب 1% ماده محلول در آب. مقدار PH 4.0~8.0 جذب روغن میلی لیتر/100 گرم ≤ 15.0 قدرت پوشش g/㎡ ≤ 40.0 باقیمانده غربال (سوراخ صفحه 45 میکرومتر) % ≤ 0.5 نام محصول 2115 نارنجی کروم زرد P...
12بعدی >>> صفحه 1/2