بنر صفحه

مواد شوینده شیمیایی

 • اتفون |16672-87-0

  اتفون |16672-87-0

  توضیحات محصول: Ethephon یک تنظیم کننده رشد گیاهی مصنوعی است که به طور گسترده در کشاورزی برای کنترل فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان استفاده می شود.نام شیمیایی آن 2-کلرواتیل فسفونیک اسید و فرمول شیمیایی آن C2H6ClO3P است.هنگامی که اتفون روی گیاهان اعمال می شود، به سرعت به اتیلن، یک هورمون گیاهی طبیعی تبدیل می شود.اتیلن در بسیاری از فرآیندهای رشد و نمو گیاهان، از جمله رسیدن میوه، ریزش گل و میوه (ریزش) نقش اساسی دارد.
 • لوروکاپرام |59227-89-3

  لوروکاپرام |59227-89-3

  توضیحات محصول: Laurocapram، همچنین به عنوان Azone یا 1-dodecylazacycloheptan-2-one شناخته می شود، یک ترکیب شیمیایی است که در درجه اول به عنوان تقویت کننده نفوذ در فرمولاسیون های دارویی و آرایشی استفاده می شود.فرمول شیمیایی آن C15H29NO است.به عنوان یک تقویت کننده نفوذ، لوروکاپرام به افزایش نفوذپذیری غشاهای بیولوژیکی مانند پوست کمک می کند و امکان جذب بهتر مواد فعال را فراهم می کند.این خاصیت آن را در فرمولاسیون هایی با ارزش می کند که در آن افزایش تحویل داروها یا لوازم آرایشی...
 • کلرمکوات کلرید |999-81-5

  کلرمکوات کلرید |999-81-5

  توضیحات محصول: کلرمکوات کلرید یک تنظیم کننده رشد گیاهی است که معمولاً در کشاورزی برای کنترل رشد و نمو محصولات مختلف استفاده می شود.فرمول شیمیایی آن C5H13Cl2N است.این ترکیب در درجه اول با مهار تولید جیبرلین ها، گروهی از هورمون های گیاهی که مسئول افزایش طول ساقه هستند، عمل می کند.با سرکوب سنتز جیبرلین، کلرید کلرمکوات به طور موثر طول میانگره را در گیاهان کاهش می دهد و در نتیجه ساقه های کوتاه تر و محکم تر می شود.در بخش کشاورزی ...
 • 2-نفتوکسی استیک اسید |120-23-0

  2-نفتوکسی استیک اسید |120-23-0

  توضیحات محصول: 2-نفتوکسی استیک اسید که معمولاً به عنوان 2-NOA یا BNOA شناخته می شود، یک تنظیم کننده رشد گیاهی مصنوعی است که متعلق به خانواده اکسین ها است.ساختار شیمیایی آن شبیه هورمون گیاهی طبیعی ایندول-3-استیک اسید (IAA) است و به آن اجازه می دهد برخی از عملکردهای بیولوژیکی خود را تقلید کند.این ترکیب در درجه اول در کشاورزی و باغبانی برای افزایش طول سلول، رشد ریشه و تشکیل میوه در گونه های مختلف گیاهی استفاده می شود.مانند سایر اکسین ها، 2-نفتوکسی استیک اسید ...
 • 1-نفتالنی استامید |86-86-2

  1-نفتالنی استامید |86-86-2

  توضیحات محصول: 1-نفتالین استامید، همچنین به عنوان NAA (Naphthaleneacetic acid) یا α-Naphthaleneacetamide شناخته می شود، یک هورمون گیاهی مصنوعی و تنظیم کننده رشد است.ساختار شیمیایی آن شبیه به هورمون طبیعی اکسین، اسید ایندول-3-استیک (IAA) است.NAA به طور گسترده در کشاورزی و باغبانی برای تحریک شروع و رشد ریشه در قلمه های گیاهی استفاده می شود.این باعث تقسیم سلولی و افزایش طول می شود و به گیاهان کمک می کند تا سیستم های ریشه ای قوی ایجاد کنند.علاوه بر این، می توان از آن برای پیش ...
 • 2-دی اتیل آمینو اتیل هگزانوات |10369-83-2

  2-دی اتیل آمینو اتیل هگزانوات |10369-83-2

  توضیحات محصول: 2-دی اتیل آمینواتیل هگزانوات، همچنین به عنوان دی اتیل آمینو اتیل هگزانوات یا DA-6 شناخته می شود، یک ترکیب شیمیایی است که معمولا به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه و کاهش دهنده استرس در کشاورزی استفاده می شود.فرمول شیمیایی آن C12H25NO2 است.این ترکیب از دسته تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی به نام اکسین است که نقش مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان از جمله افزایش طول سلول، رشد ریشه و بلوغ میوه ایفا می‌کند.2-دی اتیل آمینو اتیل هگزانوات می باشد...
 • سدیم 2،4-دی نیتروفنولات |1011-73-0

  سدیم 2،4-دی نیتروفنولات |1011-73-0

  توضیحات محصول: سدیم 2،4-دی نیتروفنولات یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از 2،4-دی نیتروفنول است که یک جامد کریستالی و زرد رنگ است.فرمول شیمیایی آن C6H3N2O5Na است.مشابه سدیم پارا نیتروفنولات، بسیار محلول در آب است و به صورت جامد مایل به زرد ظاهر می شود.این ترکیب عمدتاً در کشاورزی به عنوان علف کش و قارچ کش استفاده می شود.این دارو با مهار آنزیم مسئول تولید انرژی در گیاهان عمل می کند و در نهایت منجر به مرگ آنها می شود.سدیم 2،4-دینیتروف...
 • سدیم پارا نیتروفنولات |824-78-2

  سدیم پارا نیتروفنولات |824-78-2

  توضیحات محصول: سدیم پارا نیتروفنولات، همچنین به عنوان سدیم 4-نیتروفنولات شناخته می شود، یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از پارا نیتروفنول است که یک ترکیب فنلی است.فرمول شیمیایی آن C6H4NO3Na است.به صورت جامد مایل به زرد ظاهر می شود و در آب بسیار محلول است.این ترکیب اغلب در کشاورزی به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه یا به عنوان واسطه در سنتز مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود.می تواند رشد و نمو گیاه را با تحریک رشد ریشه، افزایش مواد مغذی افزایش دهد.
 • سدیم ارتو نیتروفنولات |824-39-5

  سدیم ارتو نیتروفنولات |824-39-5

  توضیحات محصول: سدیم ارتو نیتروفنولات یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی NaC6H4NO3 است.از ارتو-نیتروفنول، که ترکیبی متشکل از یک حلقه فنل با یک گروه نیترو (NO2) در موقعیت ارتو است، مشتق شده است.هنگامی که ارتو نیتروفنول با هیدروکسید سدیم (NaOH) درمان می شود، سدیم ارتو نیتروفنولات تشکیل می شود.این ترکیب اغلب در سنتز آلی به عنوان منبع یون ارتو-نیتروفنولات استفاده می شود.این یون می تواند به عنوان یک هسته دوست در انواع مختلف عمل کند ...
 • سدیم 5-نیتروگوآکولات |67233-85-6

  سدیم 5-نیتروگوآکولات |67233-85-6

  توضیحات محصول: سدیم 5-نیتروگوآکولات به شکل نمکی 5-نیتروگوآیکول اشاره دارد که یک ترکیب شیمیایی حاوی یک گروه نیترو (-NO2) متصل به مولکول گایاکول است.گوایاکول یک ترکیب آلی طبیعی است که در کرئوزوت چوب و گیاهان خاص یافت می شود، در حالی که مشتق نیتروگوآیکول به صورت مصنوعی تولید می شود.سدیم 5-nitroguaiacolate ممکن است در زمینه های مختلف از جمله سنتز آلی، داروسازی و مواد شیمیایی کشاورزی کاربرد داشته باشد.کاربردهای خاص آن می تواند ...
 • زیاتین |1311427-7

  زیاتین |1311427-7

  توضیحات محصول: زاتین یک هورمون گیاهی طبیعی است که متعلق به کلاس سیتوکینین ها است.نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان از جمله تقسیم سلولی، شروع ساقه و رشد و نمو کلی دارد.زاتین به عنوان یک سیتوکینین، تقسیم و تمایز سلولی را به ویژه در بافت های مریستمی تقویت می کند.رشد جوانه های جانبی را تحریک می کند و در نتیجه باعث افزایش انشعاب و تکثیر ساقه می شود.زاتین همچنین شامل ...
 • کینتین |525-79-1

  کینتین |525-79-1

  توضیحات محصول: کینتین یک هورمون گیاهی طبیعی است که به عنوان سیتوکینین طبقه بندی می شود.این اولین سیتوکینین کشف شده بود و از آدنین، یکی از بلوک های سازنده اسیدهای نوکلئیک مشتق شده است.کینتین نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان از جمله تقسیم سلولی، شروع ساقه و رشد و نمو کلی دارد.کینتین به عنوان یک سیتوکینین، تقسیم و تمایز سلولی را به ویژه در بافت‌های مریستمی تقویت می‌کند.این invo است ...
123456بعدی >>> صفحه 1/7