بنر صفحه

عصاره حیوانی

  • هیالورونیداز |37326-33-3

    هیالورونیداز |37326-33-3

    مشخصات محصول: هیالورونیداز آنزیمی است که می تواند اسید هیالورونیک را هیدرولیز کند (اسید هیالورونیک جزء ماتریکس بافتی است که دارای اثر انتشار محدود کننده آب و سایر مواد خارج سلولی است).این می تواند به طور موقت ویسکوزیته ماده بین سلولی را کاهش دهد، انفوزیون زیر جلدی، اگزودا یا خون ذخیره شده محلی را برای تسریع انتشار و تسهیل جذب تقویت کند و یک پخش کننده مهم دارو است.از نظر بالینی به عنوان عامل نفوذ دارو استفاده می شود ...