بنر صفحه

دارویی

 • نمک کلسیم فسفوکولین کلرید |4826-71-5

  نمک کلسیم فسفوکولین کلرید |4826-71-5

  توضیحات محصول نمک کلسیم فسفوکولین کلرید یک ترکیب شیمیایی است که در کاربردهای مختلف بیوشیمیایی و تحقیقاتی استفاده می شود.ترکیب شیمیایی: نمک کلسیم فسفوکولین کلرید از فسفوکولین، مشتق شده از کولین، یک ماده مغذی حیاتی در فرآیندهای متابولیک مختلف تشکیل شده است.یون های کلرید و کلسیم با مولکول فسفوکولین مرتبط هستند و پایداری و حلالیت آن را افزایش می دهند.اهمیت بیولوژیکی: فسفوکولین یک ترکیب کلیدی...
 • فلودارابین |21679-14-1

  فلودارابین |21679-14-1

  توضیحات محصول فلودارابین یک داروی شیمی درمانی است که عمدتاً در درمان انواع خاصی از سرطان ها، به ویژه بدخیمی های خونی استفاده می شود.در اینجا یک مرور کلی وجود دارد: مکانیسم عمل: فلودارابین یک آنالوگ نوکلئوزیدی است که در سنتز DNA و RNA اختلال ایجاد می کند.آنزیم های DNA پلیمراز، DNA پریماز و DNA لیگاز را مهار می کند که منجر به شکستن رشته DNA و مهار مکانیسم های ترمیم DNA می شود.این اختلال در سنتز DNA در نهایت باعث ایجاد آپوپتوس می شود...
 • تاکرولیموس |104987-11-3

  تاکرولیموس |104987-11-3

  توضیحات محصول تاکرولیموس که در میان سایرین با نام تجاری پروگراف نیز شناخته می شود، یک داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی قوی است که عمدتاً در پیوند اعضا برای جلوگیری از رد شدن استفاده می شود.مکانیسم اثر: تاکرولیموس با مهار کلسینئورین، پروتئین فسفاتاز که نقش مهمی در فعال سازی لنفوسیت های T، که سلول های ایمنی درگیر در رد پیوند هستند، عمل می کند.تاکرولیموس با مهار کلسینورین از تولید سیتوکین های پیش التهابی جلوگیری می کند و از عمل ...
 • تترا استیل ریبوز |13035-61-5

  تترا استیل ریبوز |13035-61-5

  توضیحات محصول Tetraacetylribose یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان مشتقی از ریبوز، یک قند پنج کربنه موجود در RNA (ریبونوکلئیک اسید) و سایر اجزای سلولی عمل می کند.در اینجا توضیح مختصری وجود دارد: ساختار شیمیایی: تترا استیل ریبوز از ریبوز با جایگزینی گروه های هیدروکسیل (-OH) در هر چهار اتم کربن با گروه های استیل (-COCH3) مشتق می شود.در نتیجه، حاوی چهار گروه استیل متصل به مولکول ریبوز است.زمینه بیولوژیکی: ریبوز یک جزء کلیدی...
 • سیتوزین |71-30-7

  سیتوزین |71-30-7

  توضیحات محصول سیتوزین یکی از چهار باز نیتروژنی موجود در اسیدهای نوکلئیک از جمله DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) و RNA (ریبونوکلئیک اسید) است.ساختار شیمیایی: سیتوزین یک پایه پیریمیدین با ساختار حلقه معطر شش عضوی است.حاوی دو اتم نیتروژن و سه اتم کربن است.سیتوزین معمولا با حرف "C" در بافت اسیدهای نوکلئیک نشان داده می شود.نقش بیولوژیکی پایه اسید نوکلئیک: سیتوزین جفت های باز را با گوانین تشکیل می دهد.
 • آدنین |73-24-5

  آدنین |73-24-5

  توضیحات محصول آدنین یک ترکیب آلی اساسی است که به عنوان مشتقات پورین طبقه بندی می شود.به عنوان یکی از چهار باز نیتروژنی موجود در اسیدهای نوکلئیک، یعنی DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) و RNA (اسید ریبونوکلئیک) عمل می کند.در اینجا توضیح مختصری درباره آدنین آورده شده است: ساختار شیمیایی: آدنین دارای ساختار آروماتیک هتروسیکلیک است که از یک حلقه شش عضوی به یک حلقه پنج عضوی ذوب شده است.شامل چهار اتم نیتروژن و پنج اتم کربن است.آدنین معمولاً نشان دهنده ...
 • پیریدوکسال 5'-فسفات مونوهیدرات |41468-25-1

  پیریدوکسال 5'-فسفات مونوهیدرات |41468-25-1

  توضیحات محصول پیریدوکسال 5'-فسفات مونوهیدرات (PLP monohydrate) شکل فعال ویتامین B6 است که به نام پیریدوکسال فسفات نیز شناخته می شود.ساختار شیمیایی: پیریدوکسال 5'-فسفات مشتقی از پیریدوکسین (ویتامین B6) است که شامل یک حلقه پیریدین است که به یک ریبوز قند پنج کربنه متصل است و یک گروه فسفات به کربن 5 ریبوز متصل است.شکل مونوهیدرات وجود یک مولکول آب در هر مولکول PLP را نشان می دهد.نقش بیولوژیکی: PLP یک ...
 • نمک تری سدیم اوریدین 5'-تری فسفات |19817-92-6

  نمک تری سدیم اوریدین 5'-تری فسفات |19817-92-6

  توضیحات محصول نمک تری سدیم 5'-تری فسفات اوریدین (UTP trisodium) یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از یوریدین است، یک نوکلئوزیدی که در متابولیسم اسید نوکلئیک و سیگنال دهی سلولی ضروری است.در اینجا توضیح مختصری وجود دارد: ساختار شیمیایی: تری سدیم UTP از یوریدین تشکیل شده است که شامل اوراسیل پایه پیریمیدین و ریبوز قند پنج کربنی است که در کربن 5 ریبوز به سه گروه فسفات مرتبط است.شکل نمک تری سدیم نشان دهنده وجود سه یون سدیم،...
 • نمک دی سدیم اوریدین 5'-تری فسفات |285978-18-9

  نمک دی سدیم اوریدین 5'-تری فسفات |285978-18-9

  توضیحات محصول اوریدین 5'-تری فسفات نمک دی سدیم (UTP disodium) یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از یوریدین، یک نوکلئوزید مهم در متابولیسم اسید نوکلئیک و سیگنال دهی سلولی است.توضیح مختصری در اینجا آمده است: ساختار شیمیایی: دی سدیم UTP از یوریدین تشکیل شده است که شامل اوراسیل پایه پیریمیدین و ریبوز قند پنج کربنی است که به سه گروه فسفات در کربن 5' ریبوز مرتبط است.شکل نمک دی سدیم حلالیت آن را در محلول های آبی افزایش می دهد.
 • نمک دی سدیم سیتیدین 5'-تری فسفات |36051-68-0

  نمک دی سدیم سیتیدین 5'-تری فسفات |36051-68-0

  توضیحات محصول نمک دی سدیم سیتیدین 5'-تری فسفات (CTP disodium) یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از سیتیدین، یک نوکلئوزیدی است که در متابولیسم اسید نوکلئیک و سیگنال دهی سلولی ضروری است.ساختار شیمیایی: دی سدیم CTP از سیتیدین تشکیل شده است که شامل سیتوزین پایه پیریمیدین و ریبوز قند پنج کربنی است که در کربن 5 ریبوز به سه گروه فسفات مرتبط است.شکل نمک دی سدیم حلالیت آن را در محلول های آبی افزایش می دهد.نقش بیولوژیکی: CTP دیزو...
 • نمک دی سدیم سیتیدین 5'-مونوفسفات |6757-06-8

  نمک دی سدیم سیتیدین 5'-مونوفسفات |6757-06-8

  توضیحات محصول نمک دی سدیم سیتیدین 5'-مونوفسفات (CMP disodium) یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از سیتیدین است، نوکلئوزیدی که در متابولیسم اسید نوکلئیک و سیگنال دهی سلولی مهم است.ساختار شیمیایی: دی سدیم CMP از سیتیدین تشکیل شده است که شامل سیتوزین پایه پیریمیدین و ریبوز قند پنج کربنی است که به یک گروه فسفات منفرد در کربن 5 ریبوز متصل می شود.شکل نمک دی سدیم حلالیت آن را در محلول های آبی افزایش می دهد.نقش بیولوژیکی ...
 • اوریدین 5'-مونوفسفات |58-97-9

  اوریدین 5'-مونوفسفات |58-97-9

  توضیحات محصول آدنوزین 5'-مونوفسفات نمک دی سدیم (AMP disodium) یک ترکیب شیمیایی مشتق شده از آدنوزین است، یک نوکلئوزیدی که در متابولیسم سلولی و انتقال انرژی حیاتی است.ساختار شیمیایی: دی سدیم AMP از آدنوزین تشکیل شده است که شامل پایه آدنین و ریبوز قند پنج کربنه است که به یک گروه فسفات منفرد در کربن 5 ریبوز متصل است.شکل نمک دی سدیم حلالیت آن را در محلول های آبی افزایش می دهد.نقش بیولوژیکی: دی سدیم AMP ...
123456بعدی >>> صفحه 1/7