بنر صفحه

رنگدانه مروارید

 • رنگدانه مروارید سبز ابریشمی

  رنگدانه مروارید سبز ابریشمی

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-40μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) PH 50-90 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه براق مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و رنگ را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی بنفشه ابریشمی

  رنگدانه مرواریدی بنفشه ابریشمی

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-40μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) PH 50-90 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه براق مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و رنگ را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی زرد درخشان

  رنگدانه مرواریدی زرد درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مروارید رنگ خاکستری درخشان

  رنگدانه مروارید رنگ خاکستری درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی قرمز درخشان

  رنگدانه مرواریدی قرمز درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی رنگ آبی درخشان

  رنگدانه مرواریدی رنگ آبی درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی سبز درخشان

  رنگدانه مرواریدی سبز درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی سیب سبز درخشان

  رنگدانه مرواریدی سیب سبز درخشان

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مرواریدی شیمر کمبریج آبی

  رنگدانه مرواریدی شیمر کمبریج آبی

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-100μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) 50-9 PH 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه درخشنده مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و زرق و برق را بازتولید کند.
 • رنگدانه مروارید پرتقال فندا

  رنگدانه مروارید پرتقال فندا

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-60μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) PH 50-90 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه براق مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و رنگ پوست گلابی طبیعی را بازتولید کند. مرجانی...
 • رنگدانه مروارید سبز فیروزه ای

  رنگدانه مروارید سبز فیروزه ای

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-60μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) PH 50-90 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه براق مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و رنگ را بازتولید کند.
 • رنگدانه مروارید سرخابی

  رنگدانه مروارید سرخابی

  مشخصات محصول: اندازه دانه TiO2 Tyoe آناتاز 10-60μm پایداری حرارتی (℃) 280 چگالی (g/cm3) 2.4-3.2 حجم حجمی (g/100g) 15-26 جذب روغن (g/100g) PH 50-90 9 Content Mica √ TiO2 √ Fe2O3 SnO2 رنگدانه جذبی √ توضیحات محصول: رنگدانه مرواریدی نوع جدیدی از رنگدانه براق مرواریدی است که توسط پوست نازک میکای طبیعی و مصنوعی پوشیده شده با اکسید فلزی تولید می شود که می تواند شکوه و رنگ پوست گلابی طبیعی را بازتولید کند. مرجانی...
123456بعدی >>> صفحه 1/9