بنر صفحه

مواد شیمیایی میدان نفت

  • آمونیوم بی فلوراید |1341-49-7

    آمونیوم بی فلوراید |1341-49-7

    مشخصات محصول: بنا به درخواست فرستنده، بازرسان ما در انبار محموله حضور یافتند.بسته بندی کالا در شرایط خوبی یافت شد.از بین کالاهای فوق به صورت تصادفی نمونه نماینده انتخاب شد.با توجه به مقررات CC230617 بازرسی انجام شد و نتایج به شرح زیر بود: ITEM SPEC Results NH5F2;PERCENT ≥ 98 98.05 بی وزنی خشک؛PERCENT ≤ 1.5 1.45 IgnitionResiduec...